This template is published under Joomla Perfect
 

 

Zrezalizowanie projekty na sterownikach Siemens S7

w sterowaniumaszynami,urządzeniami i liniami technologicznymi.


Poniżej przedstawiono krótki opis przykładowych aplikacji,

wykonanych na sterownikach Siemens S7

  1. Linia suszenia bentonitu. Sterowanie linią suszenia bentonitu zrealizowane na sterowniku Siemens S7-1200. Sterowanie obejmowało napęd wetylatora wyciągowego, napędy przenośników, regenerację filtra oraz współpracowało z automatyką palnika.
  2. Linia wzbogacania bentonitu. Sterowanie dozowania wody oraz środków chemicznych do bentonitu w celu poprawienia jego własności zrealizowane na sterowniku Siemens S7-1200. Sterowania odbywało się na podstawie pomiaru wilgotności materiału i przepływu.
  3. Sterowanie prasą filtracyjną PF2 RZN Rybnik. Sterowanie napędami/zasuwami prasy filtracyjnej z automatycznym rozładunkiem i układem myjki . Układ sterowania prasy sprzęgnięty z układem sterowania obiektem po przez protokuł komunikacyjny PROFINET.
  4. Sterowanie prasą filtracyjną PF570. Sterowanie układem prasy filtracyjnej obejmujący agregat hydrauliczny, rozładunek oraz zasuwy procesowe.
  5. Linia odpylania kotła WR10. Sterowanie napędami lini odpylania kotła WR10 na podstawie pomiaru temperatuy spalin. Sterowanie obejmowało wentylator wspomagający, napędy odbioru odpadu, przepustnice odcinające oraz regenerację filtra. Układ sterowania umożliwia połączenie z centralną sterownią za pomocą protokołu komunikacyjnego PROFINET
 
Copyright 2013 © Automatyka Przemysłowa Mikroster s.c.! All right Reserve!